Wonen Begeleiden Leren & werken

Direct contact? Bellen kan naar

0595 43 19 63

Inspectierapporten

 

Elke organisatie die zorg verleent staat onder toezicht van diverse overheidsinstanties. Wij ondersteunen dit als Calidad omdat we van mening zijn dat de toetsing van de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet zijn door een externe toezichthouder.

 

Omdat wij als organisatie continu kwaliteit willen leveren, willen wij transparant zijn over de aanbevelingen die deze toezichthouders aan doen naar aanleiding van een audit. Om deze reden plaatsen wij alle audits op onze site, zodat een ieder kan zien wat de bevindingen zijn geweest van de desbetreffende toezichthouder. Alle aanbevelingen die zijn gedaan zijn reeds opgevolgd en geïmplementeerd binnen onze organisatie.

 

 

Regulier onderzoek GGD 2021

 

Rapport vervolg WMO 2021

 

Rapport WMO 2020

 

Inspectierapport GGD 2018

 

Inspectierapport IGJ 2018

 

Inspectierapport GGD 2017